Den store brand i Købmand Edv. Hansen købmandsgård Storegade 1, Grenaa

I disse dage er det 104 år siden den store brand i Storegade 1

Købmand Edv. Hansens købmandsgård Storegade 1 set fra Torvet. Købmandsgården der nedbrændte delvist en af de første dage i marts måneden 1919, var bygget af Anders Nielsen Stiesen i 1757.
Af købmandsgårdens tidligere ejere kan bl.a. nævnes herredsfoged og postmester Niels Erik Behr og Exam, Jur. og konstitueret postmester Rasmus Møller.
Efter branden opførte købmand E. Holch den nuværende ejendom ”Djursborg” på grunden.

Data om postkortet:
Tryk: Fotogravure. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet
31.12.1908)

Edvard Hansen
født 29. august 1852, død 21. marts 1919. Borgerskab i Grenå 28. februar 1884 R. af Dbg. Medlem af Grenå Byråd 1896-1908. Formand i Grenå Handelsforening 1895-1919. Formand for Bankrådet i Grenå Handels- og Landbrugsbank. Gift 1) m. Johanne Frederikke Ibsen, f. 1856, d. 1890, g. 2) m. Rasmine Andrea Sørensen, f. 1870, d. 1910.
Edv. Hansen var en præstesøn fra Hvidbjerg. Han lærte handelen hos Wassard i Hobro og var derpå i mange år ansat i den kendte salomonske Teforretning i København. Da hans svoger, købmand Joh. Hansen i Hobro, døde, rejste Edv. Hansen over og ledede en tid forretningen for sin søster.
Men da hun kort efter solgte denne, købte Edv. Hansen, som foran er nævnt, Thykiers Købmandshandel.

Edv. Hansen var en dygtig og flittig købmand, og forretningen var under ham en af byens betydeligste.
Den havde det gammeldags grundmurede præg over sig, som passede godt til bindingsværket og de små ruder.
Trådte man ind i den langagtige, lavloftede butik, slog der en i møde en duft med mindelser fra en svunden, hyggelig tid. Der hvilede en vis patina over det hele sceneri, og med lidt fantasi kunne man tro sig hensat til midten af forrige århundrede, da telefon og elektricitet var ukendte ting. Og inde i et lille, primitivt kontor ved siden af butikken sad købmanden selv, omgivet af tykke protokoller, ved sin gammeldags pult og førte den store virksomheds bogholderi. Han var en mand af den gamle skole, strengt redelig i al sin færd, stejl, noget af en buldrebasse, men nydende en Anseelse i byen og oplandet, som var ret enestående. Således bedømtes han i Detailhandlerbladet i 1919, da hans saga var ude. Og det er ganske sikkert et virkelighedstro billede af Edv. Hansen. Om hans virksomhed udadtil skal kun tilføjes, at han fra 1895 til sin død var formand i Grenå Handelsforening. Denne stilling medførte, at han senere kom i bestyrelsen for Centralforeningen af jydske Købmænd, og i denne stilling var han en meget virksom forkæmper for oprettelsen af den jydske Handelshøjskole i Århus og for skoleundervisningen af
handelsungdommen i det hele taget, også her i denne by.
Edv. Hansen var i en længere årrække byrådsmedlem, valgt af de højst beskattede. Han stod på Højres yderste fløj og betragtedes som en af den lokale konservatismes sikreste støtter. Han var gift to gange, men begge ægteskaber var af kort varighed og begge barnløse.
Efter hans død stiftede hans svigerforældre, der var hans hovedarvinger, et Legat til Minde om Edv. Hansen. Det var på 10.000 kr. og renten skulle anvendes til unge handelsmænds uddannelse. Det administreres af Grenå Handelsforening. Edv. Hansens overmåde flittige liv fik en ret tragisk afslutning.
I begyndelsen af 1919 havde han en tid været syg og sengeliggende og bestemte sig omsider til at afstå forretningen og til bringe sin sidste dage i ro og fred. Gården på Torvet var solgt og en villa i Ågade
købt, men endnu ikke overtaget. Gården var fredet af bygningsnævnet, men en af de første aftener i marts måned opstod der ved en lærlings grænseløse uforsigtighed ild i tagetagen. Og inden ilden opdagedes, havde den grebet sådan om sig, at bygningen ikke stod til at redde. Købmanden måtte selv bæres fra det brændende hus ind til naboen.
Han døde på læge Rahlfs Klinik i Århus få dage efter branden, som ødelagde hans hjem.
På den nedbrændte gårds plads opførte købmand E. Holch det følgende år den nuværende h jørneejendom.

(kilde: Grenaa Bys Historie af Carl Svenstrup)

Billederne af købmandsgården efter branden er fra Grenaa Egnsarkiv.

Læs også

Kongelig Tjeneste pr. Stafett fra Lyngby

Her er igen et brev med tilknytning til krigen 1864 Stafettebrev sendt fra Lyngby til …

Kongelig Tjenestebrev sendt under 1864 krigen

Denne gang viser jeg et “Kongelig Tjenestebrev” der er sendt fra Herredskontoret i Grenaa til …

Så skal vi desværre til det igen.

I dag tikkede den sørgelige nyhed ind, om at vi nu igen har mistet en …

COOKIE & PRIVATLIVSPOLITIK

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Vi bruger primært cookies til trafikmåling, log ind og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies