Cirkulære sendt “Med Dupliqatposten”

Ny viden ang. brevet påtegnet “Med Dupliqatposten”

Under Napoleonskrigen og englændernes blokade af Storebælt blev det ved Cirkulære af 11. november 1807 udsendt et ”Promemoria” hvori der bl.a. står:

Ifølge højeste Befaling skal der foruden den almindelige Postgang over Nyeborg til Corsøer aabnes en ny Postgang med Stæderne paa Øerne hiin Side Beltet over Svendborg og Langeland til Lolland og videre, med hvilken derhen bestemte Breve af Vigtighed fra Kongelige Embedsmænd kunne afsendes in duplo, til hvilken Ende de Kongelige Collegier ere anmodede om at tilkiendegive vedkommende Kongelige Embedsmænd, at de Breve som afsendes in duplo, maa være paategnede, de som skulle gaae over Nyeborg ”Original” og de som skulle gaae over Svendborg og Langeland ”Duplicat”.

Breve mærket ”Original” blev karteret og sendt på den sædvanlige måde, hvorimod ”Duplicat” breve ifølge cirkulæret skulle forsendes på eget karte, hvilket formentlig forklare ”Duplicat” brevenes lave karte numre.

Ved kongelig resolution af 1. april 1808 ændredes det til at ”duplikatposten” fremover skulle sendes over Nyborg—Korsør, og den ”almindelige post”, inklusiv breve påtegnet ”Original” blev herefter sendt via Langeland . Reglerne var i kraft indtil den 19. december 1808.

duplikatbrev

 

 

Cirkulære sendt fra General Postamtet til Det Kongelige Postkontor i Grenaa den 14. marts 1808.

Brevet har i øverste højre hjørne dirigerings påtegningen ”Med Dupliqatposten” og i nederste venstre hjørne ”Hermed følger et Postsegl K. T.”, og på bagsiden karte nummer ”6” og General Postamtets segl i sort lak. Det sorte ”sørgelak” skyldes kong Kristian VII død dagen før, altså den 13. marts 1808, og skulle bruges i et 1/2 år efter kongens død.

Brevet der er det eneste kendte med dirigerings påtegningen ”Med Dupliqatposten” viser, at det ikke kun var duplikat forsendelser, der blev befordret af den oprettede ”duplikat rute”. Men, at også anden officiel post som man ville sikre sig kom frem til modtageren, kunne befordres med duplikatposten. I dette tilfælde et cirkulæret der er udsendt i anledning af kongens død, og indsættelsen af kong Frederik VI.

Cirkulæret har følgende tekst:

Promemoria.

Hans majestæt Kongen har befalet, at hvor Allerhøjstsammes Navnetræk skal bruges, skal det gjøres saaledes, som hoslagte Aftryk udviser.

Ved herom at underrette det Kongelige Postkontor til allerunderdanigst Iagttagelse i ethvert Tilfælde, hvor Hans majestæt Kongens Chiffer ved Postkontoret skal anvendes, fremsendes tillige til Afbetjening i Fremtiden et nyt Postsegl, hvori den nu regjerende Konges Navnetræk er anbragt, og hvori det hidtil brugte Postsegl hertil maatte indsendes.

General-Postamtet den 14 marts 1808.

Det medsendte aftryk af det nye postsegl, har været hæfter fast inden i brevet med den knappenål, der  på trods af de over 200 år stadig sidder i øverste højre hjørne.

 

Hvis nogen har kendskab til lignende forsendelser, høre jeg meget gerne fra vedkommende.

 

Læs også

Rutebilpakke

Jeg mangler hjælp til disse 2 følgebreve til en “Rutebilpakke”, afsendt fra Ørum Djurs (fremgår …

Kongelig Tjeneste pr. Stafett fra Lyngby

Her er igen et brev med tilknytning til krigen 1864 Stafettebrev sendt fra Lyngby til …

Kongelig Tjenestebrev sendt under 1864 krigen

Denne gang viser jeg et “Kongelig Tjenestebrev” der er sendt fra Herredskontoret i Grenaa til …

COOKIE & PRIVATLIVSPOLITIK

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Vi bruger primært cookies til trafikmåling, log ind og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies