Nyt postkort til samlingen

Den private pigeskoler.

Det er på et par steder i Grenaa Bys Historie omtalt, at der allerede fra omkring 1840 eksisterede privatskoler i Grenaa både for piger og drenge. Den meddelte en mere fyldig undervisning end den, som den offentlige skole bød på. Cand.phil. L. Hansen (Student Hansen) havde en drengeskole, som foruden at meddele almindelig realundervisning også forberedte til optagelse i Latinskolen. Den eksisterede indtil 1873 og efterfulgtes af Bertelsens Realskole.

Vestergade. På den plet, hvor nu den tidligere pigeskolebygning ligger, lå uden tvivl Kongsgården, som Kong Valdemar Erichsøn i 1327 med morbroderen, grev Gerts samtykke, bortforlenede til marsken Erich Holch, og som siden Grenå borgmestre og råd i 1572 fik i forlening, senere i eje.

Frk. Manon Krebs (som i 1858 blev gift med pastor Dantzer) havde et pigeinstitut med lokale i Lunøes gård, Storegade nr. 10-12. Det overtoges efter hendes ægteskab af frk. Kyhl og fortsattes siden med skiftende lærerinder og i skiftende lokaler til hen mod århundredets udgang. Efter frk. Kyhl fulgte frk. Jørgensen, senere frk. Emmy Richter og frk. Laural Lindberg.   

En anden pigeskole oprettedes, vistnok i 1880’erne, af frk. Louise Lyngbye. I 1895 meddelte frk. Richter, at hun agtede at ophæve sin skole og forlade byen. I den anledning afholdtes et møde af forældre, som havde pigebørn gående hos hende. Næst efter at udtale en tak for det udmærkede arbejde, som frk. Richter i en lang årrække havde udført, vedtog man at søge oprettet et pigeinstitut under mere tidssvarende ydre rammer, altså i en selvstændig bygning. Tillige vedtog man at overtage frk. Lyngbyes skole, imod at hun fik plads som lærerinde i det nye institut. Der antoges 2 nye, eksaminerede lærerinder, hvoraf den ene, frk. Lind, blev skolens bestyrer. De skulle sammen med frk. Lyngbye, frk. Dantzer og frk. Nobel overtage undervisningen. Bygningen her på Vestergade opførtes og blev taget i brug efter sommerferien 1896. Den begyndte med ca. 70 elever. Der var udmærkede lokaler, gode lærerkræfter og begyndelsen var lovende. Men allerede en del år før – d.v.s. omkring 1890 – havde Bertelsen omdannet sin realskole til også at optage kvindelige elever, og midt i 90’erne var omtrent 1/3 af eleverne piger.

Endelig besluttede byrådet i 1908 at købe den private realskole og omdanne den til kommunal mellem- og realskole. Det var en hård konkurrence. Pigeinstituttets elevtal voksede ikke, men gik tvært imod tilbage, efterhånden som pigebørnene i den forældrekreds, der havde oprettet skolen, afsluttede deres skolegang. Kun få nye elever meldte sig, og driften blev alt for dyr.

Enden på sagen blev, at pigeinstitutet omkring 1908 måtte ophøre. Lokalerne omdannedes til lejligheder og udlejedes, og i 1917 solgtes ejendommen til træhandler Severin Gissel, og i 1918 til gæstgiver P. Fløjstrup. I 1936 til hans datter, fru Anna Petersen, f.Fløjstrup og i 1946 til købmand P. Andersen. I 1956 skøde til hans datter, fru Edith Christensen.

(Grenaa Bys Historie)

Læs også

Rutebilpakke

Jeg mangler hjælp til disse 2 følgebreve til en “Rutebilpakke”, afsendt fra Ørum Djurs (fremgår …

Kongelig Tjeneste pr. Stafett fra Lyngby

Her er igen et brev med tilknytning til krigen 1864 Stafettebrev sendt fra Lyngby til …

Kongelig Tjenestebrev sendt under 1864 krigen

Denne gang viser jeg et “Kongelig Tjenestebrev” der er sendt fra Herredskontoret i Grenaa til …

COOKIE & PRIVATLIVSPOLITIK

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Vi bruger primært cookies til trafikmåling, log ind og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies